Zdieľanie kalendára

Fórum o balíku aplikácií SeaMonkey
Napísať odpoveď
pol

Zdieľanie kalendára

Príspevok od užívateľa pol » 23. Februára 2006, 11:22

Keďže som sa týmto problémom včera zaoberal, tak tu je pre vás maličké (a dúfam, že aj aspoň trochu zrozumiteľné) how-to:

1. download mod_dav http://www.webdav.org/mod_dav/
2. tar xfz mod_dav* && cd mod_dav* && make && make install
3. mkdir /var/www/calendar && chown nobody.nobody /var/www/calendar
4. vim /etc/apache/httpd.conf
LoadModule dav_module libexec/apache/libdav.so
AddModule mod_dav.c

DavLockDB /var/lock/DAVLock

Alias /calendar/ "/var/www/calendar/"
<Directory "/var/www/calendar">
DAV On
Options Indexes FollowSymlinks MultiViews
AllowOverride AuthConfig
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

5. vim /var/www/calendar/.htaccess
AuthName "Private calendar"
AuthType Basic
AuthUserFile /var/www/calendar/mypass
Require user calendar

6. htpasswd -c mypass calendar
7. cd /var/www/calendar
chown nobody.nobody *
8. /etc/rc.d/rc.httpd restart

Napísať odpoveď